Αρχική σελίδα / Προστασία Περιβάλλοντος

Προστασία Περιβάλλοντος

 


Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους καταναλωτές προϊόντα υψηλής ποιότητας με διαδικασίες που σέβονται και προφυλάσσουν το φυσικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό το εργοστάσιο των προϊόντων ζύμης ΚΑΝΑΚΙ εφαρμόζει από το  2001 Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) και είναι εγγεγραμμένη στο ελληνικό μητρώο καταχωρημένων οργανισμών EMAS με αριθμό καταχώρησης EL000007.

 

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένας μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί εκείνοι που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση. Η συμμετοχή στο EMAS είναι εθελοντική. Το Σύστημα βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στόχοι του EMAS είναι:
• η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών που εδρεύουν στην Ευρώπη, δημοσίων και ιδιωτικών
• η αναγνώριση των οργανισμών εκείνων που έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν φροντίσει και για την εξωτερική πιστοποίησή τους και
• η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου των οργανισμών αυτών στο ευρύτερο κοινό τόσο για επιβράβευση των ιδίων όσο και για την ενθάρρυνση και άλλων να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο.
Περισσότερες πληροφορίες γύρω από το EMAS μπορείτε να βρείτε στο: http://www.minenv.gr/emas/

 

 

Διαβάστε την Περιβαλλοντική μας Δήλωση.

 

Εκτυπώστε τη σελίδα Στείλτε σε ένα φίλο